Zrubový dom Hradec

Späť
Stavba
Zrubový dom
Druh stavby
Novostavba
Zastavaná plocha
160 m2
Obostavaný objem
1028 m3
Výška stavby
8,88 m
Sklon strechy
42°
Obytné miestnosti
6
Miesto stavby
Hradec - Prievidza

Ide o zaujímavý objekt nesúci črty našej pôvodnej architektúry. Zrubová stavba značných rozmerov v sebe skrýva zmiešaný spôsob využitia. Na prízemí je situovaná súkromná časť majiteľa a vstavaná garáž. Na poschodí sú umiestnené dve bytové jednotky, ktoré slúžia pre ubytovanie v súkromí.

Netradičná stavba určená na bývanie bola navrhnutá s ohľadom na všetky technické normy, ktorých splnenie vytvorilo kvalitnú stavbu. Objekt je založený na betónových základoch v hĺbke 1,5 m vzhľadom na prítomnosť existujúcej navažky. Nosný systém je tvorený drevenymi stenami z opracovanej gulatiny. Dispozícia bola mierne ovplyvnená požiadavkami vyplývajúcimi zo statických požiadaviek objektu. 

Čo povedal o projekte klient?

photo

V rámci realizácie projektu oceňujeme splnenie všetkých našich požiadaviek pre účelnosť stavby a jej technické riešenie. Každý detail bol vždy riešený individuálne. Projekt bol vypracovaný podľa našich požiadaviek a v dohodnutom termíne.

photo

Róbert a Katarína