Projektovanie stavieb

Späť

Projekt vypracujeme na požadovanú úroveň

Projekty vytvárame s dôrazom na detail a kvalitu. Stupeň vypracovania závisí od individuálnych požiadaviek klienta a od náročnosti stavby. Vypracúvame projektovú dokumentáciu rôznych druhov pozemných stavieb, akými sú rodinné domy, bytové domy, nebytové stavby, priemyselné stavby a administratívne budovy. Naše práce predstavujú individuálne projekty navrhované s ohľadom na energetickú nenáročnosť, ekologickú efektívnosť a osobitý charakter prostredia.

Štúdia projektuŠtúdia projektu
Územné rozhodnutieÚzemné rozhodnutie
Stavebné povolenieStavebné povolenie
Realizačný projektRealizačný projekt
Jednostupňový projektJednostupňový projekt
Ohlásenie drobnej stavbyOhlásenie drobnej stavby

Projektová dokumentácia

obsahuje nasledovné časti

StatikaStatika
ZdravotechnikaZdravotechnika
VykurovanieVykurovanie
PlynoinštaláciaPlynoinštalácia
ElektroinštaláciaElektroinštalácia
Protipožiarna ochranaProtipožiarna ochrana
VzduchotechnikaVzduchotechnika