Rodinný dom Liešťany

Späť
Stavba
Rodinný dom
Druh stavby
Novostavba
Zastavaná plocha
200 m2
Obostavaný objem
1000 m3
Podpivničenie
Nie
Výška stavby
7,6 m
Sklon strechy
33°
Obytné miestnosti
6
Vykurovanie
Plynový kotol
Miesto stavby
Liešťany

Návrh rodinného domu vychádzal z požiadaviek investora na nadštandardné priestorové riešenie. Dvojpodlažný rodinný dom plní funkciu intimity rodinného života s ohľadom na orientáciu k svetovým stranám. Jeho návrh spĺňa potreby pre štvor a viacčlennú rodinu. Rodinný dom bol osadený na rovinatý terén v intraviláne vidieka.

Tento zaujimavý projekt bol typyckým príkladom nevýhody katalógových projektov rodinných domov v prípade, kedy klient nie je od začiatku spokojný s jeho riešením. Našim cieľom bola zmena projektovej dokumentácie, ktorá brala na zreteľ konkrétne základové pomery, polohu k svetovým stranám a možnosti napojenia stavby na verejné siete. K rodinnému domu bola vypracovaná aj projektová dokumentácia samostatne stojacej garáže s pivnicou.