Kotolňa Elektráreň Nováky

Späť
Miesto stavby
Nováky
druh stavby
Novostavba
stavba
Oceľová konštrukcia kotolne
výška stavby
10 m
zastavaná plocha
168 m2
obostavaný objem
1680 m3
Spotreba ocele
28 ton
spolupráca
Ing. Anton Katrena

Predmetom návrhu bola oceľová nosná konštrukcia novonavrhovanej kotolne v elektrárni Nováky. Súčasťou návrhu boli základové konštrukcie pod veľkorozmerné kotle s nedmernou hmotnosťou.

Nosný rámový systém bol tvorený oceľovými profilmi HEA. Výstužný systém bol navrhnutý z uzavretých profilov. Strešné väznice a stenové pažníky boli navrhnuté z profilov UPE. Opláštenie objektu bolo navrhnuté z fasádneho systému TRIMO. Základové konštrukcie boli ukončené spoločnou základovou doskou.