Replika historického krovu Rišňovce

Späť
Miesto stavby
Rišňovce
Druh stavby
Zdravotné stredisko
Stavba
Replika historického krovu
Sklon strechy
30°
Objem dreva
42 m3
Zastavaná plocha
200 m2

Na Slovensku sa nachádza veľa stavieb, na ktorých sú zrealizované historické krovy. Jednou takouto stavbou sme sa zaoberali aj v rámci obnovy zdravotného strediska. Pôvodná konštrukcia krovu bola vytvorená kombináciou stojatej stolice a vešadlovým krovom.

S ohľadom na požiadavku využitia podkrovia bol návrh modifikovaný novým trámovým stropom, ktorý bol výškovo osadený do úrovne väzných trámov. Na systém stropných nosníkov bola osadená nosná vrstva podlahy na báze dreva. Samotný krov je tvorený stredovým traktom, ktorý je zrealizovaný konštrukciou stojatej stolice a krajnými časťami tvorenými vešadlovým typom krovu. Predmetom obnovy boli okrem návrhu krovu a výmeny krytiny aj nové exteriérové omietky.