Sanácia výstuže

Späť
Miesto stavby
Bratislava
Rok výstavby
1960
Typ panelového domu
BA
Počet podlaží
7
Nosný systém
Predpätý skelet
Spolupráca
STAMAG s.r.o

Predmetom posúdenia bol strop v bytovom dome s označením sústavy BA. Tento typ bytového domu sa vyznačuje skeletovým, nosným, predpätým systémom radového domu. Objekt mal sedem podlaží, pričom modul nosného systému bol navrhnutý s dĺžkou 3,9 m v oboch smeroch.

Počas rekonštrukcie bytu došlo pri realizácii elektroinštalácie k prerušeniu hlavnej nosnej výstuže v polovici rozpätia stropného panelu. Strop bol okamžite podchytený a vzopätý dočasnou drevenou konštrukciou. Na riešených miestach sa zrealizovali drážky pre budúce príložky z betonárskej ocele. Prerušená výstuž bola pomocou príložiek opäť prepojená. Po oprave výstuže sa drážky vyplnili sanačnou maltou. Po sanácií výstuž opäť plnila nosnú funkciu.     

Čo povedal o projekte klient?

photo

Výborný osobný prístup a znalosti v oblasti statiky a navrhovania stavieb. Osobne sme s. Ing. Duchoňom riešili sanáciu stropu v rámci nášho bytu v panelovom dome po neodbornom zásahu. Ústretovosť, okamžitá komunikácia a hľadanie vhodných riešení nás presvedčili.

photo

Marek Fedor

Projektant v architektonickom ateliéri VAN JARINA