Výskumná činnosť

Späť

S ohľadom na tvorbu moderných drevostavieb sme sa v rámci výskumnej činnosti venovali spojom s vlepovanými závitovými tyčami. Tieto spoje sú schopné okrem osových a priečnych síl prenosu ohybových momentov. Pri tvorbe dispozícií sa nám tak otvárajú možnosti návrhu otvorených priestorov.

Výskumná činnosť bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Praktická časť bola realizovaná v laborátoriu Katedry Kovových a Drevených konštrukcií STU v Bratislave. Na základe výsledkov teoretickej časti bola pripravená experimentálna analýza viacerých typov vzoriek. V prvej fáze bola overená ťahová únosnosť samostatných vlepenych tyčí do drevených hranolčekov. V druhej fáze boli skúmané drevené nosníky s ohľadom na ich ohybovú únosnosť a deformačnú kapacitu.